Činnosti

Vývoj, konštrukcia a inžiniering nákladných železničných vozidiel, podvozkov a vybavenia vozidiel.

3D-CAD modelovanie a konštrukčná dokumentácia ako celých vagónov aj ich častí.Pevnostné výpočty metódou konečných prvkov MKP (FEM). Pevnostné výpočty cisterien podľa RID and EN 13445-3 (ako tlakových nádob)

Návrh rozsahu skúšok nákladného koľajového vozidla

Technická spolupráca so skúšobňou počas skúšania vagónov

  • návrh meraných miest na konštrukcii vozňa
  • profesionálna aktívna účasť pri skúškach vozňa
  • konzultovanie výsledkov skúšok so skúšobňou

TSI schvaľovací proces – podpora schvaľovania vozňov

  • Jednania s NoBo a s národnými schvaľovacími orgánmi