Kontakt :

Adresa :

dizajn_R s.r.o, Rovná 594/5, 05801 Poprad, Slovenská republika

IČO : 36517020

DIČ : 2022188069

IČ DPH : SK2022188069

Telefónne číslo : +421 52 456 8984

Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.:17414/P

E-mail:info@dizajn-r.sk